Idegennyelv-oktatás csecsemőknek

Hogyan lehet idegen nyelvet tanítani egy csecsemőnek, kisbabának? Először is, fontos, hogy a nyelvtanulás maga örömforrás legyen a kicsi számára. Ha a gyermek negatívan éli meg a nyelvtanítási kísérleteket, elveszíti kezdeti érdeklődését. Ezért van, hogy egy jól szervezett, de mégis a közös játékot alapul vevő nyelvtanítási szisztéma tűnik a legjobb ötletnek.

Fontos az is, hogy a kicsit a nyelvi közegbe ágyazzuk. Ez alatt azt kell érteni, hogyha a gyermeknek, például, csak flash cardokat (bizonyos szavakat kép formájában megjelenítő nagyméretű kártyákat) mutatunk, a létrehozott benyomás közel nem lesz olyan emlékezetes, mint ha párbeszédbe ágyazva ismertetjük meg az új dolgot. A gyerekek könnyebben tanulnak egy összefüggésekre is rámutató, ugyanakkor játékos közegben. Ezért olyan hatékony a közös játékokat felhasználó, interakciókra építő nyelvoktatás, melyben a különböző játékos cselekvésekhez kötött párbeszédek egyszerűek, világosak és gyakran ismételtek.

A dalok szintén hasznos nyelvtanítási eszközök, hiszen a bennük fellelhető rímek könnyen megjegyezhetővé és élvezetessé teszik őket. Ha bizonyos szavakat mondókák, dalok formájában újra és újra elismétel a gyermek, az megerősítésként hat a már megtanultakra; míg a dallam, a mozgás és a ritmus hozzájárul az agy ingerléséhez, ez által fejlesztve azt.

A Helen Doron Early English mindezek alapján kifejlesztette a Baby’s Best Start elnevezésű programját és számos más, speciálisan a legkisebbeket megcélzó angolkurzust. Világszerte több, mint 400 Helen Doron Early English Nyelvi Központot tartanak számon tudományos kiválóságuk, elhivatott tanáraik, és örömteli nyelvóráik miatt. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek tiszta szívükből szeressék a nyelvtanulást, és úgy értsék, beszéljék az angolt, mint saját anyanyelvüket.