Pár szó arról, hogy a kisgyermek több nyelv elsajátítására született

A kisgyermek agya – a felnőtt agyhoz képest – egy rendkívül dinamikusan fejlődő szerkezet. Egy kétéves gyermek agyában kétszer annyi szinapszis (idegsejt közti összeköttetés) található, mint egy felnőttében. Azonban a szinapszisok puszta megléte nem elegendő; ha a fiatal agy nem használja az egyes idegek és idegpályák között újonnan kialakult kapcsolatokat, azok rövid időn belül felbomlanak, megszűnnek.

  Minden csecsemő világpolgárnak számít, hiszen bármely nyelvhez tartozó hangzók között képes különbséget tenni. Így aztán az újszülött valóban bármely emberi nyelv elsajátítására képes. Számtalan tanulmány bizonyítja, hogy a nyelvelsajátítás e fantasztikus képessége egy ún. időablakhoz (kritikus, szenzitív periódus) van kötve. Az első néhány életév után ugyanis az agy plaszticitása fokozatosan csökkenni kezd, és mire a gyermek eléri a kamaszkor küszöbét, az agy elveszíti azon varázslatos képességét, hogy egy új kognitív (megismerő) rendszert hozzon létre, mint amilyen egy új nyelv.

A kora- és kisgyermekkori nyelvtanulási képesség olyan erőteljes, hogy gyakorlatilag nem számít, a gyermek hány fajta nyelvvel találja szemben magát ebben az időszakban. Annyi nyelvet képesek elsajátítani, amennyit csak rendszeresen (és szisztematikusan) hallanak maguk körül. Egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy ez mégis hogyan lehetséges. Nos, a gyermekek agya egész egyszerűen ebben az időszakban a legalkalmasabb és egyben a legérettebb különféle nyelvek befogadására. Sőt, a gyermeknek egyáltalán semmi hátránya nem származik abból, ha számos nyelvet egymással párhuzamosan tanul meg.

A Helen Doron Early English egy igen egyedülálló módszer, mellyel csecsemőkortól kezdve a kisgyermekkoron át egészen a pubertás korig tanítjuk a beszélt és értett angol nyelvet. A Helen Doron Early English csoportokba járó gyermekek nyelvtanilag helyes, életkoruknak, érdeklődési körüknek megfelelő angol mondatokat hallanak és mondanak a jó hangulatú, játékos angolórák során. Előfordulhat, hogy a gyerekek eleinte nem nagyon, vagy csak nehezen figyelnek oda minden szóra, tevékenységre, de a játékok, hangok, szavak az ismétlések hatására ismerőssé válnak, és óhatatlanul be is vésődnek.  Így még az eleinte félénk vagy nagyon izgága gyerekek is varázslatosan szépen haladnak a nyelvtanulásban; hiszen a hallás, ismétlés és a barátságos, támogató közeg mind, mind segítségükre van.