Neurológiai eredmények, melyek szerint a gyermekek kimagasló eredményeket érnek el a nyelvtanulás terén

Úgy tűnik, a tudósok végre magyarázattal szolgálhatnak arra, mi az oka annak, hogy a nyelvtanulás területén a gyerekek teljesítménye jóval felülmúlja a felnőttekét. Bizonyos agyi képalakozó eljárásokkal (pl. MRI) végzett vizsgálatok eredményei szerint a gyermekek agya a felnőtt agyhoz képest egy másik agyterületen dolgozza fel a nyelvvel kapcsolatos információt.

A különféle agyi területek más és más testi funkcióért és szellemi képességért felelősek. Az automatikus agytevékenységek – olyan dolgok, melyeket jóformán gondolkodás nélkül teszünk, például a lélegzés – az agy ún. „mély motoros területéhez” tartoznak. Amikor a gyermek nyelvet tanul, agyának épp ez a területe válik aktívvá. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyermekkorban elsajátított nyelvvel kapcsolatos tudás az agy egy mélyebb, és így alapvetőbb részébe kódolódik és tárolódik el. Emiatt a kiskorban megtanult idegen nyelvek használata is egészen természetes és automatikus lesz a későbbiek során is. Ezzel szemben, amikor egy felnőtt tanul egy második vagy akár harmadik nyelvet, az agy már máshogyan működik. Az agy azon képessége ugyanis, hogy információt továbbítson bevésés, tárolás céljára az agy mélyrétegeibe az első 7 életév során a legnagyobb; 18 éves korunkra az ilyen típusú agyi mechanizmusok jóformán teljesen megszűnnek. Épp ezért, a felnőttek agya a nyelvtanulás során beérkező információt kénytelen máshol, egy felszín közeli, aktív agyrétegben tárolni. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a felnőttek sokszor először megalkotják a kimondandó mondatot anyanyelvükön, majd azt szóról szóra lefordítják a tanult nyelvre. Érdekesség, hogy még a rendkívül jó nyelvérzékkel megáldott, a felnőtt korban tanult nyelvet is folyékonyan használó emberekre is jellemző, hogy neurológiai szempontból más agyterületek mutatkoznak aktívnak, mint a gyerekeknél.

A nyelvelsajátítás területén végzett neurológiai kutatások eredményei azt bizonyítják, hogy a 7 éves kor alatti nyelvtanítás igen hasznos és előnyös bármely kisgyerek számára. Ez vajon vonatkozik a legkisebbekre, azaz a 2-3 évesekre, vagy akár a csecsemőkre is, akik még saját anyanyelvükön sem beszélnek? A nyelvfejlődéssel foglalkozó kutatók szerint az, ha a gyermeket az első néhány életévben megismertetik más nyelvek hangkészletével, kiejtésmódjával, mindenképpen előnyös, még akkor is, ha végül nem sajátítja el tökéletesen a nyelvet. Adott nyelv hangkészletével való korai megismerkedés azért rendkívül fontos és előnyös, mert a felnőttkor során – idegélettani szempontból – sokkal nehezebb egy új nyelv hangjainak helyes elsajátítása.

A Helen Doron Early English módszerrel angolul tanuló gyerekek 3 hónapostól – 14 éves korig 4-8 fős kiscsoportokban ismerkednek a nyelvvel. A csoportok kis méretének köszönhetően minden tanulónak rengeteg figyelmet tud szentelni a gyerekekkel a foglalkozások során személyes kapcsolatot kiépítő Helen Doron nyelvtanár. A Helen Doron nyelvórán minden gyereknek bőségesen sok alkalma nyílik az angol nyelven való megnyilatkozásra a biztató, pozitív légkörű, új barátokból álló tanulócsoportban.