Néhány szó a kétnyelvű kisgyermekekről

A tudósok mára már bizonyították a csecsemők azon csodálatos képességét, hogy különbséget képesek tenni számtalan magán- és mássalhangzó, ritmusminta és hangszínváltozás között akkor is, ha nem anyanyelvükről van szó, és annak ellenére, hogy ők maguk még nem beszélnek. Egyes kutatások szerint a kétnyelvű közegben felnövekvő gyermekek jobban megőrzik azon képességüket, hogy vizuálisan észleljék a nyelvek közötti váltást, míg az effajta készségek előfordulása jóval ritkább az egynyelvű közegekben.

Megint más vizsgálatok eredményei szerint azok a csecsemők és kisgyermekek, akik anyanyelvükkel párhuzamosan egy idegen nyelvet is elsajátítanak, jobban teljesítenek az elvont fogalmak terén, gondolkodásuk rugalmasabb és fantáziájuk élénkebb. A kiskorban több nyelvvel érintkező gyermekekről bizonyított továbbá, hogy jelentősen magasabb pontszámokat érnek el olyan sztenderd teszteken, mint például a SAT (érvelési teszt, melyet Amerika szerte az ún. kritikus gondolkodás vizsgálatára használnak a végzős középiskolások körében). Így a korai nyelvtanulás a továbbtanulás, karrierépítés során is többszörösen előnyére válhat a gyermeknek.

Minél fiatalabb egy gyerek, annál könnyebb megtanítani neki egy idegen nyelvet. Persze ez nem jelenti azt, hogy a nyelvtanítás maga játszi könnyedségű lenne, főleg nem a kétnyelvű szülők számára.  Mégis érdekes, hogy a 12 éves kor előtt elsajátított szavak az agy más részében raktározódnak, mint a később tanultak. Sőt, a csecsemők és az egészen kicsi gyermekek sokkal kevésbé gátlásosak az új nyelv próbálgatása során.  Ez azért is van, mert a kisgyermekkori nyelvtanulás a felnőttkorihoz képest sokkal intuitívabb, ösztönösebb.

A Helen Doron Early English módszer összesen 10 fajta angol nyelvkurzust kínál a gyerekeknek 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ez 10 év nyelvtanulást jelent; 7 év beszélt angolt a kicsiknek és legkisebbeknek (opcionális írással, olvasással kiegészítve) és további 3 év beszélt angol, írás- és olvasásoktatást a nagyobb gyerekek részére.  A Helen Doron Early English élvezetessé és természetessé teszi a nyelvtanulást, a gyerekek gyors ütemben haladnak a komplex nyelvtudás felé. Sőt, a program a nyelvoktatáson túl az idősebb gyerekeket felkészíti a nemzetközi angol nyelvvizsgákra, melyeket a gyerekek tudással felvértezve nyugodtan, magabiztosan teljesíthetnek.